Конкурси

На овој страници се налазе тренутно актуелни конкурси за запошљавање у органима управе Брчко дистрикта БиХ. На основу потреба управе и плана запошљавања припрему и објаву конкурса спроводи Пододјељење за људске ресурсе које је дио Одјељења за стручне и административне послове.

Процедура прикупљања и обраде пријава и даљег спровођења конкурсне процедуре је у надлежности Одбора за запошљавање.