Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH

Odlukom o održavanju javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH Skupština Brčko distrikta BiH je zakazala javnu raspravu o ovom Nacrtu za 23.01.2019. godine u 12 časova u velikoj sali Skupštine.

Nosilac aktivnosti sprovođenja javne rasprave je Komisija za obrazovanje, sport, kulturu i saradnju s vjerskim zajednicama Skupštine Brčko distrikta BiH, a stručnu podršku će dati Vlada Brčko distrikta BiH.