51. редовна сједница: Усвојени амандмани на измјене Закона о државној служби

24.10.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ у наставку 51. редовне сједнице, која је одржана данас, усвојила је амандмане на Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ.

Image for news

Шеф Одјељења за стручне и административне послове Срђан Блажић рекао је да је овај закон већ усвојен на Влади и да је прошао прво читање у Скупштини Брчко дистрикта БиХ.

"У међувремену су представници СИГМЕ, који су заједно са Европском комисијом задужени за реформу администрације у БиХ, имали одређене коментаре које су нам доставили. Ми смо то преточили у амандмане који су данас усвојени. Ради се, у неку руку, о техничким амандманима који дефинишу радна мјеста која су у вези са мандатом градоначелника", истакао је Блажић.

Он је додао да ће, као што је од раније познато, измјенама закона о Дирекцији, Пореској управи  и Трезору, директори тих институција бити бирани на мандат.

"Изјенама закона није било предвиђено да директори ових институција буду и државни службеници. Након сугестија СИГМЕ, које су се односиле на то да на овим функцијама треба да буду државни службеници на мандатном периоду, усвојили смо то данашњим амандманима", додао је Блажић. Навео је да се амандмани односе и на службенике који су запослени у стручној служби брчанске Скупштине који до сада нису имали статус државних службеника, односно нису имали сва права, обавезе и одговорности у том смислу.

"Усвојеним амандманима речено је да и њих, такође, дефинишемо као државне службенике, а да ће се запошљавање лица која раде у Стручној служби вршити на основу посебног акта који доноси предсједник Скупштине, због пресуде Апелационог суда из 2015. године која је ставила ван снаге примјену Закона о државној служби у Стручној служби Скупштине Брчко дистрикта БиХ", закључио је Блажић у изјави за медије.Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Приједлог одлуке о Измјени одлуке о усвајању педагошких стандарда и норматива за основно образовање у Брчко дистрикта БиХ; Приједлог одлуке о давању сагласности на текст Акционог плана спровођења стратегије интегрисаног управљања границом у БиХ за првих шест мјесеци 2018. године; Приједлог закључка о именовању члана и замјеника члана Управног одбора пројекта EU4BUSINESS – Имплементација ИПА пројекта; Акциони план са приједлогом мјера за рјешавање примједаба Канцеларије за ревизију јавне управе и институција по достављеном извјештају о ревизији финансијског пословања Канцеларије за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину.