51. redovita sjednica: Usvojeni amandmani na izmjene Zakona o državnoj službi

24.10.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na nastavku 51. redovite sjednice, koja je održana danas, usvojila je amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Image for news

Predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić rekao je da je ovaj zakon već usvojen na Vladi i da je prošao prvo čitanje u Skupštini Brčko distrikta BiH.

„U međuvremenu su predstavnici SIGME, koji su zajedno s Europskom komisijom zaduženi za reformu administracije u BiH, imali određene komentare, koje su nam dostavili. Mi smo to pretočili u amandmane koji su danas usvojeni. Radi se, u neku ruku, o tehničkim amandmanima koji definiraju radna mjesta koja su u vezi s mandatom gradonačelnika“, istakao je Blažić.

On je dodao da će, kao što je od ranije poznato, izmjenama zakona o Direkciji, Poreznoj upravi  i Trezoru ravnatelji tih institucija biti birani na mandat.

„Izmjenama zakona nije bilo predviđeno da ravnatelji ovih institucija budu i državni službenici. Nakon sugestija SIGME, koje su se odnosile na to da na ovim funkcijama trebaju biti državni službenici na mandatnom razdoblju, usvojili smo to današnjim amandmanima“, dodao je Blažić. Naveo je da se amandmani odnose i na službenike koji su zaposleni u Stručnoj službi brčanske Skupštine koji do sada nisu imali status državnih službenika, odnosno nisu imali sva prava, obveze i odgovornosti u tom smislu.

„Usvojenim amandmanima rečeno je da i njih također definiramo kao državne službenike, a da će se zapošljavanje osoba koje rade u stručnoj službi vršiti na temelju posebnog akta koji donosi predsjednik Skupštine zbog presude Apelacijskog suda iz 2015. godine koja je stavila izvan snage primjenu Zakona o državnoj službi u Stručnoj službi Skupštine Brčko distrikta BiH“, zaključio je Blažić u izjavi za novinare.Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje u Brčko distrikta BiH; Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na tekst Akcijskog plana provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za prvih šest mjeseci 2018. godine; Prijedlog zaključka o imenovanju člana i zamjenika člana Upravnog odbora projekta EU4BUSINESS – Implementacija IPA projekta; Akcijski plan s prijedlogom mjera za rješavanje primjedaba Ureda za reviziju javne uprave i institucija po dostavljenom Izvješću o reviziji financijskog poslovanja Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.